Taşınabilir yıkama tesisi inşaat ve yapı sektörünün temel gereksinimlerinden olan kum, mıcır ve çakıl gibi malzemelerin elde edilmesi için kurulan tesislerdir. Bu tesisleri diğer (sabit ve kompakt) tesislerden ayıran en büyük özelliği mobil yapıda olmasıdır.

Bazı yapı malzemelerinin inşaatlarda kullanılabilmesi için belli standartlarda olması gerekmektedir. Doğadaki agregaların da bu standartlara uygun olarak üretilmesi Taşınabilir Yıkama Tesisi sayesinde olur.

Taşınabilir Yıkama Tesisi Nedir?

Kum, mıcır ve çakıl gibi yapı ve inşaat işlerinde kullanılan minerallerin beton üretimi, yol dolgusu, duvar kaplama vs. gibi alanlarda kullanılabilmesi için istenilen nitelikte olması gerekmektedir. Aksi halde yapılan inşaatların sağlamlığı ve güvenliği istenen değerde olmayacaktır. Bu yüzden yapı sektöründe kullanılan malzemelerin niteliği hayati önem taşımaktadır. Yıkama ve eleme tesisleri de tam olarak bu ihtiyacı gidermek adına tasarlanıp üretilmektedir.

Doğadan çıkartılan çoğu mineral ve taşın yapısı endüstriyel alanlar da kullanılmak için uygun değildir. Örneğin, kum kayaç ve benzeri minerallerin zamanla aşınarak çok küçük taneler haline gelmesiyle oluşur. Gevşek bir yapıya sahip olan kumun inşaat malzemesi olarak kullanılabilmesi için belli işlemlerden geçmesi gerekmektedir.

 Taşınabilir Yıkama Tesisi Nasıl Çalışır?

Taş ve madden ocaklarından, dere yataklarından veya denizden çıkartılan çakıl, mıcır veya kum öncelik olarak bölgeye yakın bir alana kurulan tesise getirilir. Elde edilmek istenen malzemenin yapısına göre kırma ve eleme işlemleri yapılır. İstenilen forma getirilen agregadan yabancı maddelerin ayrıştırılması için yıkama işlemine geçilir. Böylece agrega ile yabancı madde birbirinden ayrışmış olur. Daha sonra titreşimli eleklerden geçirilen agrega tamamen temizlenmiş ve kullanıma hazır hale gelmiş olur.

Taşınabilir yıkama tesisleri firmalara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Mobil yapıları sayesinde kurulum maliyetleri oldukça düşüktür. Aynı şekilde demonte işlemi ve başka bir bölgeye nakliye edilmesi oldukça zahmetsiz olan yıkama tesisleri kısa dönemli ve gezici projeler için oldukça avantajlıdır. Bu özellikleriyle firmaları fazla maliyetten kurtaran yıkama tesislerinde kullanılan iki çeşit yıkayıcı tipi vardır:

Helezon Yıkayıcı

Makineye verilen suyla birlikte eleklerden geçen agreganın tutulmasını sağlayan yıkayıcı türüdür. Dönerek taşıma yaparak üst seviyede bir yıkama işlemi gerçekleştiren Helezon Yıkayıcı, yüksek kapasitede işlem yapma özelliğinden dolayı tercih edilir.

Kovalı Yıkayıcı

Özellikle agregayla birlikte gelen kil gibi maddelerin eleklerden geçerek tutulmasını sağlayan yıkayıcı çeşididir. Güç tüketimlerinin düşük olması ve su tasarrufu sağlamaları sebebiyle çok tercih edilen yıkayıcılardır.

Menü