Taş Kırma Tesisi Düzeni

Taş kırma tesisi düzeni belirlenirken birçok etmen göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü; agrega elde edilebilmesi için bir tesisi oluşturan tüm ekipmanlar, projeye ve elde edilmek istenen ürüne göre değişebilir.

Yol ve yapı sektörleri için gerekli olan hammaddenin elde edilebilmesi için öncelikle gerekli maden ocağına veya dere yatağına yakın bir yere taş kırma tesisi düzeni kurulması gerekir.

Taş Kırma Tesisi Düzeni Nasıl Kurulur?

Taş kırma ve eleme sistemleri, maden ocaklarından veya dere yataklarından çıkartılan iri boyutlu taşların belli alanlarda kullanılmak üzere, agrega elde edilmesi için gerekli tesislerdir. Kum üretimi için birçok farklı işlemin gerçekleştirildiği, konkasör tesisi olarak da adlandırılan bu tesisler, farklı işlevlere sahip birçok makinanın entegre bir şekilde çalışması prensibine dayanır. Konkasör tesislerinde üretilen agrega en çok;

  • Yol yapımında
  • İnşaat sektöründe
  • Baraj yapımında
  • Tren yolu yapımında
  • Köprü ve tünel inşasında

Ve daha birçok yapının kullanıma açılmasında kullanılan en temel üretim malzemesidir.

Konkasör tesislerinin düzenleri belirlenirken; birçok unsur hesaplanmalıdır. Öncelikle elde edilmek ürünün özelikleri belirlenmelidir. Bunlar; kırılacak taşın türü, elde edilmek istenen ürünün boyutları, nerelerde kullanılacağı gibi teknik özelliklerdir. Bunun yanında ne kadar üretim yapılmak istendiği ve projenin diğer özellikleri belirlenir. Projenin özelliklerine bakılarak, ihtiyaç duyulan konkasör tesisi çeşidi ve modeli belirlenerek gerekli ekipmanlar ve bu ekipmanların kapasiteleri çıkartılır. Seçilen konkasör tesisinin türüne göre de makinelerin proje sahasına yerleşimine ait teknik çizimler çıkartılarak taslak oluşturulur. Çıkartılan taslak ve yol haritası üzerinden tesisin imalat, nakliye ve montaj işlemlerinden sonra tesis, üretime hazır hale getirilerek firmaya teslim edilir.

Taş Kırma ve Eleme Tesisi Türleri Nelerdir?

Taş kırma ve eleme tesisleri işlevsel tasarımlarına göre iki farklı tipte üretilmektedir. Bunlar sabit konkasör tesisleri ve mobil konkasör tesisleridir.

Sabit konkasör tesisleri, proje sahasına monte edilen, yüksek kapasitede işlem yapan tesislerdir. Uzun vadeli projelerde yüksek performanslarıyla şirketlere avantaj sağlarlar.

Mobil konkasör tesisleri ise mobil bir şasi üzerine inşa edilen ve nakliyesi çok rahat yapılan tesislerdir. Bu tesisler de kısa süreli ve yer değiştirme ihtimali bulunan projelerde şirketlere nakliye ve zaman açısından önemli avantajlar sunar.

Menü