Kömür Kırıcı Makine

Kömür kırıcı makine doğada işlenmemiş halde bulunan kömür madeninin çıkartılarak küçük parçalar halinde parçalanmasını sağlayan makinelerdir.

Kömür kırıcı makine granit, bazalt gibi oldukça sert yapıdaki taşlara oranda daha yumuşak olan kömürün kırılması için kullanılan kırıcı çeşididir.

Kömür Kırıcı Makine Nedir?

Kömür, bitkisel kökene sahip organik maddeler ve inorganik bileşenlerin oluşturduğu tortul bir kayaçtır. Kömür madeni, bitkilerin ve ağaç kalıntılarının üst üste yığılarak zemine çökelmesi ve bu işlemden milyonlarca yıllık bir sürenin geçmesi sürecinde içerisinde kimyasal ve fiziksel etkilerle değişime uğraması sonucu oluşur. Kömür madeni, organik kökenli bir maden olması ve içerisindeki bileşenlerden dolayı diğer maden türlerine oranla daha yumuşak bir yapıdadır. Bu da onun taş kökenli madenlere göre kırılarak parçalanmasını kolaylaştırır.

Taş kırma ve eleme tesisi olarak da bilinen konkasör tesislerinde kırılarak kullanıma hazır hale gelen kömür madeni, bu tesislerdeki kırıcılar kullanılarak ufak boyutlara getirilir. Kırma ve eleme tesislerinde genelde üç tip kırıcı kullanılır. Bunlar; Primer kırıcı, Sekonder kırıcı ve Tersiyer kırıcıdır. Üç tip kırıcının elde edilmek istenen ürünün özelliklerine göre seçildiği taş kırma ve eleme tesisleri ise yapılarına göre iki sınıfa ayrılırlar.

Mobil Konkasör Tesisi

Sert yapıdaki cevherlerin ve kayaların kırılıp işlenmesi için kullanılan fakat mobil bir gövde üzerine inşa edilen tesislerdir. Bu tesisleri diğer konkasör tesislerinden ayıran en önemli özelliği mobil yapıda olmalarıdır. Taşınabilir tasarımları sayesinde ulaşım, nakliye ve kurulum giderleri diğer tesislere göre düşük seviyededir. Tek bir tırla nakliyesi kolayca sağlanabilen mobil taş kırma tesisleri, kısa süreli veya gezici projelerde firmalara maliyet avantajı ve kolaylığı sağlar.

Sabit Konkasör Tesisi

Mobil taş kırma tesisi ile aynı görevi yapmakla birlikte aralarındaki fark bu tesislerin sabit bir yapı üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bu özelliklerinin avantajı daha yüksek performansta ve hacimde üretim yapmalarıdır. Daha yüksek kapasitede malzeme elde edilmesi için tasarlanan sabit taş kırma ve eleme tesisi uzun zaman aynı proje sahasında üretim yapan firmaların en çok tercih ettiği tesistir. Uzun vadede firmalara hem maliyet hem de üretim performansı olarak önemli avantajlar sağlar.

Menü