Taş Kırma Tesisi Fiyatı

Taş kırma tesisi fiyatı birçok etken göz önünde bulundurularak belirlenebilmektedir. Çünkü taş kırma tesisleri oldukça büyük ve kompleks tesislerdir.

Taş kırma tesisleri içerisinde farklı ekipmanlar olan ve elde edilmek istenen ürünün özelliklerine ve projenin yapısına göre makina ve ekipman seçilmesi gereken tesislerdir. Bu yüzden taş kırma tesisi fiyatı için tek sabit bir maliyet söylemek mümkün değildir.

Sabit ve Mobil Taş Kırma Tesisi Fiyatı

Taş kırma ve eleme tesisleri diğer adıyla konkasör tesisleri, maden sahalarından veya dere yataklarından çıkartılan büyük boyutlardaki granit, bazalt, mermer gibi sert madenlerin kırılarak daha küçük parçalara ayrıldığı büyük tesislerdir. Taş kırma ve eleme tesislerinde üretilen ürün, agrega denilen küçük boyutlu çakıl taşı ve kum gibi yapı ve inşaat sektörlerinde kullanılan temel yapı malzemesidir.

Agrega günümüzde en çok;

  • Yol yapımı
  • Her türlü inşaat yapımı
  • Baraj yapımı
  • Köprü ve altyapı yapımı

Gibi alanlarda en çok ihtiyaç duyulan yapı ve inşaat sektörünün ana malzemesidir. İhtiyaç duyulan malzemenin hangi alanda kullanılacağına, ne kadar üretim yapılması istendiğine ve hangi özelliklerde olması gerektiğine göre de konkasör tesisi seçimi yapılır. Konkasör tesisleri en temelinde iki farklı yapıda bulunurlar. Bunlar mobil konkasör tesisleri ve sabit konkasör tesisidir. Mobil konkasör tesisleri ve sabit konkasör tesisleri de kendi içerisinde üretim kapasitelerine göre farklı büyüklükte olabilmektedir.

Mobil Konkasör Tesisi

Mobil konkasör, daha çok kısa zamanlı konkasör tesisi projelerinde tercih edilen, taşınabilir taş kırma veya iri taşları daha küçük parçalar haline getirme işlemlerinde kullanılan iş makinesidir. Saatte ortalama 110 ile 600 ton arası ürün çıkarma kapasitesine sahip bu konkasörlerin tesis kapasiteleri projenin yapısı ve alıcı firmanın isteklerine göre farklı kapasite ve donanım şekillerinde dizayn edilebilmektedir.

Mobil konkasörlerin kurulumu ve nakliyesi kolay olduğu için çalışma alanı oldukça geniştir. Tesis alanının tüm proje boyunca sabit bir yerde olmadığı ve tesisin sürekli başka bölgelere taşınmasının gerektiği projelerde mobil konkasörlerden alınan verim daha fazladır.

Sabit Konkasör Tesisi

Sabit konkasör tesisleri genelde uzun süreli projelerde tercih edilen, yine büyük boyutlu taşların daha küçük boyutlara getirilmesinde kullanılan taş kırma ve eleme tesisleridir. Sabit konkasör tesislerinin en önemli artısı yüksek kapasitede üretim yapmaları ve bu özellikleriyle firmaların üretim maliyetlerini düşürmeleridir.

Proje sahasının tüm proje boyunca aynı yerde olduğu ve yüksek kapasitede agrega üretimi ihtiyacı olan firmaların bu tesis türünden aldığı verim daha fazladır.

Menü