Demir Cevheri Kırma Makinesi

Demir cevheri kırma makinesi, doğada işlenmemiş halde bulunan demir cevherinin çıkarıldıktan sonra işlenmesi amacıyla küçük parçalara ayrılmasını sağlayan güçlü makinelerdir.

Konkasör tesislerinde primer kırıcı, sekonder kırıcı ve tersiyer kırıcı olarak görev yapan demir cevheri kırma makinesi en sert taşların ve demir, bazalt gibi madenlerin parçalanmasına önemli rol üstlenir.

Demir Cevheri Kırma Makinesi Nedir?

Demir cevheri doğada tek başına olarak pek bulunmaz. En fazla birlikte bulunan bileşikleri; hematit (kantaşı), limonit, magnetik demir oksit, siderit ve pirittir. Saf demir, demir oksidin hidrojen akımında indirgenmesi yada demir sülfat eriyiğinin elektrolizi ile elde edilir. Saf demir kolayca  işlenebilir fakat demirin işlenebilmesi ve saflaştırılması için belli aşamalardan geçmesi gerekir. Bu işlemlerin başlangıç yeri de birlikte bulunduğu bileşenlerle birlikte maden ocaklarından çıkarılmasıdır.

Maden ocaklarından çıkan demirin daha ufak boyutlara getirilmesini sağlayan ve ilk kırma işlemini yapan makineler konkasör tesislerinin önemli bir parçası olan kırıcılardır. Farklı özellikte kırma işlemi gerçekleştiren bu makineler bulunduğu kırma aşamasına ve yapılarına göre farklı çeşit ve görevlerde kullanılabilir.

Demir Kırma Makinesi Çeşitleri

Doğada bulunan demir cevherinin kırma işlemini gerçekleştiren kırıcılar çalışma prensiplerine ve dolayısıyla kırıcıların yapısına göre 3 çeşide ayrılırlar. Bunlar çeneli kırıcı, darbeli kırıcı ve konik kırıcıdır. Bu 3 kırıcı çeşidi de kendi içerisinde farklı özelliklerde üretilse de temelde 3 ana çeşide ayrılırlar.

Çeneli Kırıcı

Çeneli kırıcı malzemelerin kırılması için sıkıştırma kuvvetini kullanan kırıcı tipidir. Bu sıkıştırma kuvveti, biri sabit duran diğeri ise hareket eden iki çene benzeri yapı sayesinde elde edilir. Çeneli kırıcılar madencilik endüstrisinde, agrega imalatında ve daha pek çok projede kullanılır.

Darbeli Kırıcı

Darbeli kırıcılar malzemeyi kırmak için basınç kullanmazlar.  Madeni doğrudan darbeyle kırma işlemini gerçekleştirirler. Basınç kullanıldığında istenilen kübiklik oranına ulaşılamadığı için bu yöntem geliştirilmiştir. Bu sayede kırma kuvveti tüm yüzeye aynı oranda iletilir.

Konik Kırıcı

Konik kırıcılar genelde aşındırıcı ve sert kayaçların kırılması amacıyla kullanılırlar. Kırma işlemi sırasında periyodik olarak hareket eden manto, konkava göre açılma ve kapanma hareketi yapar. Malzeme kapanma sırasında araya sıkışır. Açılma sırasında da kırıcı odasından aşağı hareket eder.

Menü