Taş Kırma Makinesi

Taş kırma makinesi kum, çakıl, çeşitli mineraller ve madenler, kaya ya da agrega ürünlerinin işlenmesi için kullanılan yüksek teknolojik donanıma sahip bir makinedir. Bu makineyi ve ekipmanlarını satın almadan ya da kiralamak istiyorsanız, sektörde kendini kanıtlamış, profesyonel bir şirketle çalışmalısınız.

Bu yazımızda, taş kırma makinesi hakkında bilmeniz gereken noktalardan bahsederek yürütmekte olduğunuz operasyon için en doğru makine tercihini yapmanıza yardımcı olmaya çalışacağız.

Taş Kırma Makinesi Tipleri

Taş kırma makinesi her projenin özgün ihtiyaçlarına göre farklı tiplerde üretilir ve satışa sunulur. Bu makine tipleri, kırma işlemi sonucunda malzemeyi hangi boyuta ve şekle sokacağına göre sınıflandırılır. Bu amaçla birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül taş kırma istasyonları kurulur.

Bazı projelerde bu makine tiplerinden sadece biri gerekliyken, bazı projelerde birkaçı ya da hepsi gerekli olabilir.

  1. Primer Kırıcı: Kırma işleminin ilk aşamasını ifade eder. Materyalin taşınabilir ve ikincil kırıcı tarafından işlenebilir bir boyuta getirilmesini sağlar. Çeneli kırıcılar, konik kırıcılar ve darbeli kırıcılar bu aşamada kullanılabilirler.
  2. Sekonder Kırıcı: Bu kırma işleminde de malzemenin üçüncül kırma işlemi için hazırlanması esastır. Tersiyer kırıcı olarak da bilinen üçüncül kırıcıların yemleme gereksinimlerine göre sekonder kırma işlemi yapılır. Bu aşama için genelde konik kırıcılar tercih edilir.
  3. Üçüncül / Tersiyer Kırıcı: Kırma işleminin son aşamasıdır. Malzemenin satışa sunulabilmesi için gerekli olan ebatlara indirgenmesini sağlar.

Kırma işleminin aşamalarını ve makine tiplerini öğrendikten sonraki aşama satılık taş kırma makinesi modellerini tanımak.

Taş Kırma Makinesi Modelleri

Kırıcı modelleri, materyalin türüne ve hangi endüstriyel amaçlarla kırma işleminin yapılacağına bağlı olarak kategorilendirilmiştir. Donanımsal özellikleri farklı olan ve çıktıları bakımından farklı sonuçlar elde etmenizi sağlayan bu makineler, genelde şu modellere sahiptir:

Çeneli Kırıcılar

Çeneli kırıcılar genelde birincil kırma evresinde kullanılırlar. En sert malzemeleri bile kırma yeteneğine sahip olan bu makinelerle, hemen her malzeme türünde verimli sonuçlar alınabilir. Genelde ikincil kırma işlemine tabi tutulması gerekse de çeneli kırıcıyla kırılan malzemeler maksimum inceliğe sahip olur.

Konik Kırıcılar

Konik kırıcılar hem kuru hem de ıslak malzemeyi işleyebilirler. Ayrıca, farklı sertlik seviyelerinde de verimli sonuçlar alınmasını sağlarlar.

Darbeli Kırıcılar

Kireçtaşı gibi aşındırıcılığı düşük materyallerde kullanılırlar. Materyalin daha küçük boyutlara ve kübik bir forma sahip olması için darbeli kırıcılar kullanılır. Darbeli kırıcılar, çeneli ve konik kırıcılar gibi sıkıştırma mantığıyla çalışmazlar. Proje sahasında çok fazla toz oluşturması gibi bazı handikapları bulunmaktadır.

Konkasör

Tersiyer Kırıcılar

Tersiyer kırıcılar da büyük ebatlardaki taşların küçültülmesi ve inceltilmesi amacıyla kullanılırlar. Çeneli ve konik kırıcılardaki sıkıştırma mantığı bu makine türü için de geçerlidir.

Bu kırıcı modelleri haricinde sabit ve taşınabilir taş kırma makinesi çeşitleri de bulunmaktadır.

Taşınabilir Taş Kırma Makineleri

Projenin ne kadar uzun süreceği, ekipmanların farklı iş sahalarına taşınıp taşınmayacağı gibi faktörlere bağlı olarak sabit ya da taşınabilir kırıcılar kullanılabilir. Sabit tesislerin çok daha yüksek kapasite ve verimliliğe sahip olduğu düşünülse de mobil tesisler de gelişen teknolojiler sayesinde en az sabit tesisler kadar verimlidir. Taşınabilir olmaları, daha büyük avantajlar da getirmektedir.

Menü