Mobil kırıcı taş kırma ve eleme tesisi olarak bilinen konkasör tesislerinde iri boyutlu taşların daha küçük kübik parçalara ayrılmasını sağlayan ekipmandır. Mobil konkasör tesislerinin ekipmanı olduğu için bu kırıcılar da taşınabilir bir yapıda dizayn edilir.

Mobil kırıcı kolay nakliye edilebilir bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bir proje sahasından başka bir proje sahasına taşınması oldukça kolaydır. Rahat bir şekilde montaj edilebilen bu kırıcı tasarımının farklı modelleri bulunmaktadır.

Mobil Kırıcı Nedir?

Günümüzde yapı ve inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde hazır beton kullanılmaktadır. Beton birçok yapının temel malzemesi durumundadır. Hazır beton üretilebilmesi için de bazı yapı elementlerine ihtiyaç duyulur. Bunların başında da agrega gelir. Peki agrega nedir? Agrega, iri boyutlu taşların bazı işlemlerden geçerek beton yapımına uygun boyutlara getirilen küçük taş parçalarıdır.

Günümüzde agrega üretimi ancak konkasör tesisleri aracılığıyla sağlanabilmektedir. Konkasör tesisleri hazır beton üretimi için gerekli olan agreganın üretildiği büyük üretim tesisleridir. Konkasör tesislerinde birçok makine ve ekipman bir arada senkronize bir şekilde çalışır.

Konkasör tesislerine iletilen taşların parçalanarak küçük kübik boyutlara getirilmesini sağlayan ekipman ise kırıcıdır. Kırıcı, içerisine atılan taşları farklı yöntemlerle parçalayarak istenilen boyutlara getirir. Oldukça sert ve aşındırıcılığı yüksek madenleri işlediği için kırıcılar sağlam ve dayanıklı olmak zorundadır.

Mobil Kırıcı Nedir?

Mobil Kırma Makinası Nerelerde Kullanılır?

Kırıcılar da tıpkı konkasör tesisleri gibi iki farklı yapıda tasarlanırlar. Bunlar; sabit konkasör tesisleri ve mobil konkasör tesisleridir.

Sabit konkasör tesislerinde genellikle sabit kırıcılar kullanılırken mobil konkasör tesislerinde mobil kırma ekipmanı kullanılır. Bu kırıcıların en sık kullanıldığı iki alan bulunur.

 • Gezici proje sahalarında: Konkasör tesisleri genellikle işlenmek istenen hammaddenin bulunduğu alana kurulurlar. Bu yüzden maden yatağı, dere yatağı veya başka zor alanlarda çalışırlar. Bazı durumlarda bir alanda bulunan hammadde tükendikten sonra proje sahası başka bir alana kaydırılabilir. İşte bu tarz projeler için mobil kırma tesisleri firmaların taşınma ve montaj giderlerini düşürür. Bu da firmaya önemli avantajlar sağlar.
 • Kısa dönemli projelerde: Konkasör tesisleri agrega üretimi gerçekleştirmek amacıyla tasarlanır. Fakat bazen beton üretiminin yapıldığı alana da kurulabilmektedir. Firmalar, konkasör tesislerini uzun dönemli yatırım aracı olarak düşündükleri için proje bitiminde onu başka bir projede görevlendirebilir. İşte bu aşamada tesisin demonte edilmesi, taşınması ve monte işlerinin yapılması zahmetli ve masraflı olabilir. Mobil kırma tesisleri ise kolayca nakliye edilebilip yeni sahaya rahatlıkla kurulabilmektedir.
Taşınabilir Kırıcıların Avantajları

Taşınabilir Kırıcıların Avantajları

Kırıcılar konkasör tesislerinin en önemli ekipmanlarındandır. Kırma işlevi konkasör tesisinin temel işlevidir. Bu işlevi de kırıcılar üstlenir. Bu aşamada hem sabit kırıcıların hem de seyyar kırıcıların sahip olduğu bazı avantajlar bulunur. Seyyar kırma tesisinin sunduğu avantajlar şu şekildedir;

 • Firmaları montaj ve demontaj gibi maliyetlerden kurtarır
 • Kolay nakliye edilebilme özelliği sayesinde firmaların ulaşım ve nakliye giderlerini düşürürler
 • Yüksek performansta işlem yapabilme özelliğine sahiptir
 • Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde işlem yapabilirler
 • Kısa dönemli projeler için firmalara kârlılık sağlar
 • Sabit kırıcıların yaptığı tüm işlemleri yapabilme kabiliyetine sahiptir

Mobil Kırıcı Modelleri

Konkasör tesisleri ve kırıcılar farklı malzemeleri farklı boyutlara getirmek için tasarlanırlar. İşlenen taş veya madenin türüne göre farklı kırıcı modelleri geliştirilmiştir. Madenin sertliği, aşındırıcılığı ve çıkan ürünün durumuna göre farklı çalışma prensibine sahip kırıcılar bulunmaktadır. Her biri farklı bir yöntemle taşları istenilen kübiklik oranına getirir. Günümüzde en çok tercih edilen mobil kırıcı modelleri şunlardır;

 • Mobil Dik Milli Kırıcı
 • Mobil Çeneli Kırıcı
 • Mobil Darbeli Kırıcı
 • Mobil Tersiyer Kırıcı
 • Mobil Konik Kırıcı
Mobil Kırıcı Modelleri
Mobil Dik Milli Kırıcı

Mobil Dik Milli Kırıcı

Mobil dik milli kırıcı dere yatağı ve maden ocaklarında tercih edilmektedir. Sert yapıdaki maden ve taşların parçalanarak işlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca nemli, yapışkan ve sulu malzemeleri de kırabilmektedir. Bu yönüyle diğer kırıcılardan ayrılır. Mobil dik milli kırıcılarda kırma işlemi yüksek devirle dönen rotor aracılığıyla gerçekleşir. Kırma haznesinde bulunan taşların birbiriyle çarpışmasıyla taşları küçük boyutlara getirir. Kırma hazinesinde bulunan iri boyutlu taşlar fırlatılarak taşların küçülmesi sağlanır.

Taşlar direk olarak kırıcı aracılığıyla parçalanmadığı için bu kırıcıların bakım maliyetleri düşüktür. Aşınma maliyetlerini azaltan ve opsiyonel kullanım özellikleri sağlayan tesis ekipmanlarıdır. İstenilen formda ve istenilen ebatlarda küçültme sağlayabilen dik milli kırıcılar, ideal kübik form elde edilmesini sağlar. Ayrıca makine özelliklerine göre kapasite artırımı ve malzeme akımı olanağı sağlanabilir.

Mobil Çeneli Kırıcı

Çeneli kırıcı, agrega üretimi için tasarlanan taş ocaklarında ve geri dönüşüm işlemlerinde kullanılan oldukça güçlü kırıcılardır. Sertliği ve aşındırıcılığı yüksek bazalt, granit gibi kayalardan daha az sertliğe sahip kayalara kadar birçok kayaç türünde kullanılabilir.

Çeneli kırıcılar içerisine iletilen malzemeyi sıkıştırma kuvvetiyle parçalamak üzere tasarlanmıştır. Çeneli kırıcılarda iki adet çene adı verilen yapı bulunur. Bunlardan bir tanesi hareketli, diğeri ise sabittir. Parçalanmak istenen malzeme bu iki çene arasında sıkıştırılıp parçalanır. Çeneli kırıcılarda çenelerin ayarlanması kolay bir şekilde yapılabilir. Bu sayede farklı özelliklerde ve ebatlarda ürün çıktısı alınabilir.

Mobil yapıda tasarlanan çeneli kırıcılar ise kolayca nakliye edilebilir. Bu özellikleri sayesinde proje bitiminde bir sahadan başka bir sahaya daha az maliyetle taşınabilir. Kısa sürede işletmeye hazır hale getirilebilir.

Mobile Jaw Crusher
Mobile Impact Crusher

Mobil Darbeli Kırıcı

Darbeli kırıcılar orta sertlikte ve az miktarda aşındırıcılığa sahip malzemelerin kırılması amacıyla tasarlanan kırıcı modelleridir. Darbeli kırıcılar tesislerle iyi entegre olup yüksek performans sergiler. Çeneli kırıcılar ayrıca çıkacak ürünün ebatlarının kontrol edilmesi imkânı da sağlamaktadır. Ayarlanabilen yapıları ve kolay kontrol mekanizmaları sayesinde farklı büyüklükte agrega üretimi gerçekleştirebilmektedir.

Darbeli kırcılar, taşları basınla değil darbeyle kırar. Kırılacak malzeme önce oldukça hızlı bir şekilde dönen rotor tarafından alınır. Malzemenin ivmelendirilmesi sağlanır. Ardından sabit bir darbe mekanizmasına (darbe plakaları) savrulur. Böylece parçalanma işlemi gerçekleşmiş olur. Mobil yapıları sayesinde de proje alanına kolayca taşınıp monte edilebilir.

Mobil Tersiyer Kırıcı

Tersiyer kırıcı konkasör tesislerinde üçüncül kırma işlemini gerçekleştiren kırıcılardır. Kum makinası olarak da bilinen tersiyer kırıcıdan çıkan ürün oldukça ince yapıdaki kumdur. Tersiyer kırıcı dere yataklarındaki, madenlerdeki, kalkerlerdeki malzemelerin inceltmesi olarak işlevi düşünülebilir. Böylece buradaki malzemeler kırılarak boyutları küçültülmüş olunur.

Tersiyer kırıcılar genellikle granit, bazalt, kireçtaşı, kuvars gibi minerallerin kırılmasında kullanılır. Konkasör tesislerinde yüksek performans gösteren bu kırıcı modeli hidrolik ayar sistemine sahiptir. Ayrıca mobil yapıda tasarlanmaları sayesinde kullanıcı firmalara önemli avantajlar sunar. Bakım, montaj ve nakliye giderleri oldukça düşüktür.

Mobile Tertiary Crusher
Mobile Cone Crusher

Mobil Konik Kırıcı

Mobil konik kırıcı sert ve aşındırıcılığı yüksek taşlardan, daha yumuşak veya orta sertlikteki kayaç ve cevherlerden çeşitli sektörlerde kullanılmak amacıyla küçük boyutlu malzeme elde etme işleminde kullanılır. Konik kırıcılar genel olarak granit, bazalt, andezit, dere malzemesi gibi sert ve aşındırcılığı yüksek madenlerin kırılıp ufaltılması için; konkasör tesislerinde kullanılan güçlü makinelerdir. Premier, sekonder ve tersiyer kırıcı olarak kullanılabilen konik kırıcılar içine gelen malzemeyi sıkıştırarak kırma prensibiyle çalışır.

Konik kırıcıların çalışma prensibi içerisinde bulunan malzemelere sıkıştırma, kesme ve bükme etkisiyle kırmaktır. Malzemeyi sıkıştırarak kırdıkları için düşük toz ve aşınma oranları sunmaktadır. Mobil yapıda dizayn edilen konik kırıcılar ise konkasör tesislerinde kırma eleme işini yapan kırıcı çeşitlerinden biridir ve taşınabilir yapıda tasarlanan kırıcılardır.

Mobil Kırıcı Fiyatları

FABO Global markası uzun yıllardan beri konkasör tesisi ve beton santrali üretimi gerçekleştiren sektördeki önemli bir markadır. Tüm ürünlerini kendi mühendis kadrosuyla imal etmektedir. FABO Global hem sektöre hem de ar-ge çalışmalarına önemli yatırımlar yapmaktadır. Firmaların konkasör tesisi ve konkasör tesisi ekipmanı ihtiyaçlarına pratik ve uygun çözümler sunmaktadır.

FABO Global markası son teknolojik imkânları kullanarak kırıcı modelleri üretmektedir. Bu yüzden sabit kırıcı veya mobil yapıdaki kırıcı modelleri noktasında da geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.  Mobil kırıcı fiyatları ve diğer tüm ihtiyaçlarınız için FABO Global ile iletişime geçebilir konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Mobil Kırıcı Modellerimiz

Menü