Beton Santrali Kurmak

Beton santrali kurmak yeni bir iş fikri olabilecek özelliktedir. İhtiyacınıza göre anahtar teslim mobil beton santrali, sabit beton santrali veya kompakt beton santrali modelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Beton santralleri, üretici firmalar için farklı amaçlarla kullanılabilir. Bunlar kendi beton ihtiyacını karşılamak veya piyasada ihtiyaç duyulan hazır betonu üreterek inşaat firmalarına satmaktır.

Beton santrali kurmak belli izinlere ve bağlıdır. Fakat bu izinlerin alınması sadece bir takım resmi evrakların ilgili yerlere beyan edilmesi şeklindedir. Bu aşamada asıl önemli olan konu beton santralinin hangi amaçla kullanılacağı ve ihtiyaca göre tesis temin edilmesidir.

Hazır Beton Santrali Kurmak

Beton; belli ölçülerde agrega (parçalanmış kübik taş, çakıl vb.) çimento, su ve bazı katkı maddelerinin karışımıyla elde edilen bir karışımdır. Beton genellikle yapılarda ve inşaatlarda temel yapı malzemesi olarak kullanılır. Küçük veya büyük hemen hemen bütün yapılarda beton kullanılmaktadır. Beton uzun yıllardır yapı malzemesi olarak kullanılır. Fakat betonun yaygınlaşması yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Beton, başlangıçta yarı akışkan bir formdadır. Bu haldeyken işlenen ve gerekli alanlarda kullanılan beton, daha sonra katılaşır. Böylece sağlam ve mukavemeti yüksek bir yapı oluşturur. Hazır beton ise eski yöntemlerin aksine beton santrallerinde üretilen beton türüdür.

Kullanıma hazır bir şekilde firmaya sunulduğu için hazır beton ismini almıştır. Hazır beton üreten tesislere beton santrali veya hazır beton tesisi adı verilir. Beton santralleri yeni bir iş fikri veya yatırım aracı amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca sürekli olarak hazır betona ihtiyaç duyan firmalar da beton santrali temin edip işletebilmektedir. Her iki amaçla da beton santrali kurulabilir. Bu aşamada yatırım yapmadan önce piyasanın detaylı olarak araştırılması gerekir.

Hazır Beton Santrali Kurmak
Beton Santrali Maliyeti

Beton Santrali Maliyeti

Beton santrali maliyeti ne kadardır? Beton santrali hazır beton üretimi gerçekleştiren gelişmiş tesislerdir. Beton santralleri tek bir makinadan oluşmaz. Birbiriyle birlikte entegre bir şekilde çalışan birçok ekipmandan oluşur. Beton santralleri oldukça dayanıklı tesislerdir. Bir kere kurulumu yapıldıktan sonra uzun yıllar aktif olarak kullanılabilir. Bu sürede sürekli hazır beton üretebilir. Beton santrallerine bu açıdan bakıldığında gelişmiş bir üretim tesisi olduğunu söyleyebiliriz.

Beton santrallerinin firmalara maliyeti değişkenlik gösterir. Maliyetleri belirleyen temel etmenler şunlardır;

 • Beton santralinin markası
 • Beton santralinin üretim kapasitesi
 • Beton santrallinin yapısı (mobil, sabit veya kompakt)
 • Beton santralinin özellikleri

Yukarıda saydığımız etmenlere göre beton santralli fiyatları da değişmektedir. Fakat ortalama olarak en düşük beton santrali maliyeti 100.000 Euro civarındadır. Beton santralinin özellikleri ve kapasitesine göre bu fiyat 300.000 Euro’ya kadar da çıkabilmektedir.

Beton Santrali Nerelerde Kullanılır?

Beton santralleri hazır beton ihtiyacı duyulan her alanda kullanılabilen tesislerdir. Tüm dünyada nüfusun artmasına bağlı olarak konut, işyeri, sosyal alan ve altyapı ihtiyacı artmaktadır. Buna bağlı olarak hazır beton ihtiyacı da sürekli artış gösterir. Şehirlerin büyümesi, yeni yaşam alanları oluşması beton ihtiyacını sürekli artırmaktadır. Günümüzde beton santrallerinin en çok kullanıldığı alanlar şunlardır;

 • Binalar ve konutlar
 • Yollar
 • Barajlar
 • Köprüler
 • Tüneller
 • Şehir altyapıları
 • Şehir üstyapıları
 • Hastaneler, okullar
 • Havaalanları vb.
Beton Santrali Nerelerde Kullanılır?
Beton Santrali Kurmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Beton Santrali Kurmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Beton santrali, önemli bir yatırımdır. Genellikle uzun dönem olarak düşünülüp ihtiyacın buna göre belirlenmesi gerekir. Beton santralleri kendi içerisinde uzmanlık gerektiren çok kapsamlı bir piyasadır. Özellikle hazır beton piyasasına girmek isteyen yatırımcı ve girişimcilerin bu aşamada dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Bunlar;

 • Beton santrali kurmadan önce geniş bir fizibilite çalışması yapın
 • Hazır beton ve beton santrali piyasasını inceleyin
 • Sektördeki rekabet oranını hakkında mutlaka bilgi sahibi olun
 • Her yıl dünyanın farklı yerlerinde sektörle ilgili fuarlar gerçekleştirilmektedir. Bu fuarlara katılın
 • Hazır beton santralinin çalışma prensibini ve yapısını görmek için birkaç santrali gezip görün
 • Beton santrali üretici firmaları ile iletişime geçip onlardan bilgi alın

Beton Santrali İçin Gerekli Belgeler

Beton santralleri de diğer üretim tesisleri gibi belli izin ve belgelere göre hazırlanmalıdır. Beton santralinin çevreye ve kurulduğu alanla uyumlu olması gerekir. Bu yüzden belli yerlerden raporlar ve izinler alınmalıdır. Beton santrali için gerekli izinler şunlardır;

 • Ruhsat Başvuru ve Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir)
 • Kira Kontratı (Mülk sahibi vefatı durumunda veraset İlanı ve varislerin kira kontratında imzaları gerekmektedir.)
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Odası kaydı (Bağlı bulunan Ticaret Odası) veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kaydı (Esnaf Odasından),
 • Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Memurluğundan)
 • Kapasite Raporu (Gerek görülen işyerlerinden)
 • ÇED Raporu
 • Çevre İzni
 • Emisyon Raporu
 • İSKİ Uygunluk Belgesi (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı)
 • Asansör ve vinçlerin akredite olmuş firmalardan alınmış periyodik muayene raporları
 • İş Güvenliği Sözleşmesi
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Atık Sözleşmesi ve Çöp Konteyneri Olur Yazısı

İtfaiye Raporu (Belediye tarafından yönlendirilecektir.)

Beton Santrali İçin Gerekli Belgeler
Beton Santrali Nasıl Kurulur?

Beton Santrali Nasıl Kurulur?

Beton santralleri genellikle üretici firma tarafından anahtar teslim şeklinde kurulur. Beton santrali kurulu için öncelikle çalışma alanı belirlenir. Bu alanın ölçüleri ve özellikleri beton santrali üreticisi olan firmayla paylaşılır. Firma da bu plana göre bir yerleşim planı hazırlar. Beton santralinin kurulumu, beton santralinin yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Fakat kurulumun ana hatları benzerdir.

Beton santralinin kurulacağı alanın gerekli yerlerine beton dökülerek sağlam bir zemin elde edilir. Ardından beton santralinin ana şasisi monte edilir. Ardından diğer yardımcı elemanların montajı gerçekleştirilir. Daha sonra bir vinç yardımıyla santral zemine oturtulur. Beton santrali projesine göre siloların ve helezonların montajı yapılır. Tüm ekipmanlar yerleştirildikten sonra santralin otomasyon sistemi entegre edilir. Birkaç denemeden sonra da beton santrali kullanıma hazır hale gelir.

Beton Santrali Modelleri

Beton santralleri farklı üretici firmalar tarafından üretilmektedir. Günümüzde piyasada farklı model ve çeşitlerde birçok beton santrali modeli bulunur. Tüm modeller hazır beton üretimi gerçekleştirir. Fakat santrallerin yapısı ve kapasitesi farklılık gösterir. Mobil, sabit ve kompakt beton santralleri piyasadaki yeni ihtiyaç ve taleplerin karşılanması adına geliştirilmiştir.

Sabit, mobil ya da kompakt beton santrallerinin tamamı tam otomasyona sahip sistemlerdir. Malzemenin besleyicilere geldiği andan mikserin çalışmasına kadar tüm süreç otomatik olarak gerçekleştirilir. Tek bir panel üzerinden üretim süreci kolayca takip edilebilir. Malzeme tartımının belirlenmesi ve karıştırma süresinin ayarlanması sayesinde farklı tipte ürünler elde edilebilir. Günümüzde piyasada bulunan beton santrali çeşitlerini aşağıda detaylı olarak ele aldık.

Beton Santrali Modelleri

Mobil Beton Santrali

Mobil beton santrallerinin en önemli özelliği beton karışımını ve üretimini sağlayan tüm ekipmanların taşınabilir olmasıdır. Mobil bir gövde üzerine kurulun mobil beton santralleri aynı zamanda güçlü tesislerdir. Taşınabilir gövde tasarımına sahip beton santralleri kolay nakliye edilebilmesi sayesinde tek bir tıra yüklenerek taşınabilmektedir. Taşınma maliyeti düşük olan mobil beton santralleri ayrıca montaj ve demontaj kolaylığıyla da şirketlerin maliyetini düşürür, uzun vadede kârlılık sağlarlar.

Mobil beton karıştırma tesislerinin öne çıkan diğer avantajları ise şu şekildedir:

 • Herhangi harici bir güç kaynağı olmadan da çalışabilme
 • Kurulum esnasında vince ihtiyaç duymadan, kolayca üretime hazır hale gelebilme
 • Proje sahasında fazla alan kaplamadığı için dar çalışma sahalarında da rahatlıkla kullanma
 • Kolay demontaj edilebilme

Sabit Beton Santrali

Sabit beton santralleri yüksek kapasitede üretim yapma özelliğine sahiptir. Bu beton santrali türü sabit bir gövde üzerine inşa edilir. Uzun zaman aynı çalışma sahasında faaliyet gösteren projelerde sabit beton santrallerinden çok iyi verim alınır. Bu tesisler, saatte ortalama 30 ile 200 m3 arasında beton üretimi yapabilmektedir. Firmaların sektörüne ve ihtiyaçlarına göre farklı mikser seçenekleri bulunur.

Sabit beton karıştırma tesislerinin öne çıkan diğer avantajları ise şu şekildedir:

 • Yüksek kapasitede daha fazla beton üretimi
 • Bilgisayarlı otomasyon sistemiyle kolay kullanım
 • Ekstra mikser seçeneği ile çeşitli tiplerde beton elde etme olanağı

Kompakt Beton Santrali

Kompakt beton santralleri mobil beton santrallerinin kolay taşınma ve nakliye özelliklerini taşır. Bunun yanında, sabit beton santrallerinin yüksek verimliliğini birleştiren bir yapıya sahiptir. Proje sahasının bulunduğu yere noktaya rahat bir şekilde taşınıp kısa sürede üretime hazır hale gelebilir.  Kompakt beton santralleri, yüksek kapasitede kaliteli beton imalatı gerçekleştirir.

Kompakt beton santralleri firmalara hem maliyet açısından hem de verimlilik açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Bunlar:

 • Elde edilen betonun lojistik maliyetini azaltır.
 • Betonun taşınması esnasında olası gecikmelerin önüne geçer, zamandan tasarruf sağlanır.
 • İstenen beton kalitesinin elde edilmesi için kalite kontrolünün birinci elden yapılmasını sağlar.
FABO Global Beton Santralleri

FABO Global Beton Santralleri

FABO Global beton santrali, beton santrali ekipmanlarının üretilmesi ve temini konusunda global ölçekte bilinen bir markadır. FABO, makine üretimi için yüksek miktarlarda ar – ge yatırımları yapmaktadır. Böylece piyasadaki son teknolojik ürünleri üretip dağıtımını yapabilmektedir. FABO sabit beton santrali, mobil beton santrali ve kompakt beton santrali satışı ve temini gerçekleştirmektedir.

FABO Global markasıyla üretilen beton santralleri günümüzde farklı kıtalarda 43 ülkede kullanılmaktadır. Tüm beton santrali ihtiyaçlarınız için FABO Global ile iletişime geçebilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda ve ücretsiz danışmanlık için FABO Global’e ulaşmanız yeterlidir.