Beton Santrali Kurmak İçin Gerekli İzinler

Beton santrali kurmak için gerekli izinler bir firmanın üretim yapıp piyasaya sunabilmesi adına sahip olması gereken resmi evrak ve belgelerdir. Üretici firma bu belgeleri ibraz etmeden beton santrali kuramaz ve işletemez.

Beton santrali kurmak için gerekli izinler santralin bulunacağı bölgeye uyumlu olduğunu ve çevreye karşı uyması gereken standartlara sahip olduğunu belgeler.

Beton Santrali Kurmak İçin Gerekli İzinler Nelerdir?

Beton santralleri hazır beton üretilmesi işleminde kullanılan büyük tesislerdir. Farklı yapılarda ve modellerde üretilen beton santrallerinin belli otoritelerin izni dahilinde kurulması gerekir. Bu belgeler genel itibariyle şunlardan oluşur;

 • Ruhsat Başvuru ve Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir)
 • Kira Kontratı (Mülk sahibi vefatı durumunda veraset İlanı ve varislerin kira kontratında imzaları gerekmektedir.)
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Odası kaydı (Bağlı bulunan Ticaret Odası) veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kaydı (Esnaf Odasından),
 • Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Memurluğundan)
 • Kapasite Raporu (Gerek görülen işyerlerinden)
 • ÇED Raporu
 • Çevre İzni
 • Emisyon Raporu
 • İSKİ Uygunluk Belgesi (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı)
 • Asansör ve vinçlerin akredite olmuş firmalardan alınmış periyodik muayene raporları
 • İş Güvenliği Sözleşmesi
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Atık Sözleşmesi ve Çöp Konteyneri Olur Yazısı
 • İtfaiye Raporu (Belediye tarafından yönlendirilecektir.)

Beton santrali kurmak için yukarıda saydığımız belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Hazır Beton Santrali Nasıl Kurulur?

Beton santralleri yüksek kapasitede hazır beton üretimi yapabilen ve birçok makinadan oluşan santrallerdir. Genellikle proje sahasına veya hammaddenin yakınına kurulan beton santralleri farklı yapılara sahiptir. Bu yüzden kurulumları da birbirinden farklıdır.

Günümüzde beton santralleri üç farklı yapıda tasarlanmaktadır. Beton santrali çeşitleri nelerdir?

 • Sabit beton santralleri
 • Mobil beton santralleri
 • Kompakt beton santralleri

Sabit beton santralleri, santralin kurulduğu alana monte edilen santrallerdir. Yüksek üretim kapasitesine sahip olan sabit beton santralleri uzun süreli projeler için uygundur. Mobil beton santralleri ise taşınabilir bir gövde üzerine inşa edilir. Bu sayede bir sahadan başka bir sahaya kolayca nakliye edilebilir. Böylece gezici iş sahasına sahip firmaların ulaşım ve montaj maliyetlerini düşürür. Kompakt beton santralleri mobil ve sabit beton santrallerinin özelliklerini bünyesinde bulundurur. Mobil beton santrali gibi kolay bir şekilde nakliye edilebilir ve sabit beton santralleri gibi yüksek kapasitede işlem yapabilir.

 

Beton Santrali Kurma Maliyeti