Beton Santrali Kullanma Talimatı

Beton santrali kullanma talimatı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir. Beton santralinin doğru ve prosedüre uygun şekilde çalıştırılması olası tehlikeleri ortadan kaldırmak için hazırlanmıştır.

Beton santrali kullanma talimatı üretim esnasında oluşabilecek risklerin en aza indirgenmesi temeline dayanır. Bir kişinin beton santrali aracılığıyla hazır beton üretebilmesi için gerekli eğitimlerden de geçmesi gerekir.

Beton Santrali Kullanma Talimatı Nelerdir?

Hazır beton üretebilmek amacıyla tasarlanan büyük tesislere beton santrali adı verilir. Beton santrallerinde üretilen hazır beton inşaat ve yapı sektörünün ana malzemesini oluşturur. Bu yüzden beton santralleri yapı sektörünün önemli bir elemanıdır. Tüm dünyada sürekli olarak artan şehirleşmeye bağlı olarak hazır beton ihtiyacı da artmaktadır. Üretici firmalar da oluşan hazır beton talebini karşılamak için üretim kapasitelerini artırma yoluna gitmektedir. Fakat kaliteli bir betonun elde edilebilmesi için santralin standartlara uygun olarak işletilmesi gerekir.

Hazır beton santralleri birbiriyle entegre birçok farklı makine ve ekipmandan oluşmaktadır. Beton santralini oluşturan temel ekipmanlar şunlardır;

 • Agrega tartı bandı
 • Mikser besleme bandı
 • Agrega bunkeri
 • Mikser
 • Çimento silosu
 • Otomasyon sistemi

Sorunsuz bir beton üretimi için yukarıda saydığımız parçaların tümünün talimatlara uygun olarak çalıştırılması gerekir.

Beton Santrali Kullanma TalimatıHazır Beton Santrali Nasıl Çalışır?

Beton santralleri belli bir düzende çalışan kompakt bir sisteme sahiptir. Santrali oluşturan her bir parçanın yüklendiği farklı görevler bulunur. Bir beton santralinin genel çalışma prensibi şu şekildedir;

 • Seri beton üretimine geçmeden önce elde edilmek istenen betonun kalitesi belirlenir
 • Kalite ve ürünün özeliklerinin belirlenmesi için bazı testler ve deneler yapılır
 • Ürünün kalitesi belirlendikten sonra seri üretime geçilir
 • Öncelikle farklı bölümlerde stoklanan agrega, su ve çimento tartılır
 • Tartılan karışım bant veya kovalar aracılığıyla miksere aktarılır
 • Burada gerekli ek malzeme eklenmesi yapılır ve içerik mikser aracılığıyla karıştırılır
 • Karıştırma işlemi içeriğin istenilen kıvama gelinceye kadar devam edilir
 • Yeteri kıvama gelen karışım daha sonra transmiksere boşaltılır ve işlem tamamlanır

Bu işlemlerden sonra hazır beton kullanıma hazır hale gelir ve ihtiyaç duyulan proje sahasına nakliye edilir.

Menü