Mobilne drobilice pokazuju vrhunske performanse čak i u najtežim fizičkim uslovima, a svojom fleksibilnošću nudi značajne prednosti preduzećima koja posluju u različitim sektorima. Okupljaju sve vrste opreme koje su potrebne u postrojenju za drobljenje na jednoj prenosnoj šasiji.

Mobilne drobilice dizajnirane su da pokažu visoku efikasnost u građevinskim aktivnostima kao rudarstvo, reciklaža otpada, izgradnja puteva. Opremljene su drobiličnim tipovima tj. sa vertikalnom osovinom (mlinom), na gušenicama, udarna i tercijarna koji mogu zadovoljiti sve potrebe.

FABO mobilne drobilice

Kompanija FABO koja prodaje drobilice-separacije sa sistemom pranja na 7 kontinenata, proizvodi najjače drobilice i sita na tržištu. Svojim kupcima nudi jedinstvena rešenja sa mašinama uz niske troškove održavanja, inovativnim dizajnima i 17 godina iskustva.

Naša mobilna rešenja:

  • Mobilna drobilica pro serije za krečnjak
  • Mobilna drobilica-separacija za tvrde kamenje
  • Mobilna tercijarna drobilica
  • Mobilna drobilica-separacija sa sistemom pranja
  • Mobilne primarne drobilice
  • Mobilna sekundarna drobilica-separacija
  • Mobilna drobilica sa vertikalnom osovinom
  • Mobilna čeljusna drobilica kontejnerskoga tipa
  • Drobilica na gušenicama
  • Separacija na gušenicama