Kırma Eleme Tesisi

Kırma eleme tesisi, büyük ölçekli üretim tesisleridir. Büyük boyutlu hammadde kaynaklarının küçültülmesi ve işlenebilir boyutlara getirilmesi için kullanılmaktadır. Taş ocakları, kömür madenleri gibi alanlarda ve inşaat sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır.

Kırma eleme tesisi birkaç aşamadan oluşan bir çalışma yürütmek üzere tasarlanmıştır. Öncelikle çok büyük boyutlardaki hammaddelerin parçalanması, ardından makineye dahil olan bir elek sistemine iletilmesi gereklidir. Ayrıştırma ve makinenin sahip olduğu teknolojiye bağlı olarak taşıma, depolama vb. işlemleri de bu tesisler aracılığıyla yapılabilmektedir.

Kırma Eleme Tesisi Nedir?

Kırma eleme ya da konkasör tesisi olarak bilinen makine tesisleri, temel olarak büyük boyuttaki parçaların küçültülmesini sağlamaktadır. Bu tesisler farklı işlevler için özelleştirilmiş şekilde yahut pek çok kullanım için uygun olarak tasarlanıp üretilebilmektedir. Kırma eleme tesislerinin sıkça kullanıldığı bazı alanlar şu şekilde sıralanabilir;

Madencilik: Bu alandaki pek çok faaliyet için kırma ve eleme tesisi kullanılmaktadır. Bu tesisler yardımıyla çıkarılan hammadde daha küçük parçalara ayrılır ve sınıflandırılır.

İnşaat ve yol yapımı: Bu tesisler aynı zamanda inşaat malzemeleri üretmek için kullanılır. Örneğin, beton veya asfalt yapımı için kullanılan agrega, genellikle bir kırma eleme tesisinde elde edilir.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: Atıkların boyutunu küçültmek için bu tesislerden faydalanılır. Örneğin, inşaat ve yıkım atıkları genellikle kırılıp, sınıflandırılıp, yeniden kullanılabilir malzemelere ayrılır.

Endüstriyel mineral üretimi: Bu alandaki çalışmalar için de konkasör tesisi kullanılmaktadır. Diğer endüstri alanlarında kullanılmak üzere, çıkarılan malzemeler bu sayede küçültülür ve sınıflandırılır.

Çimento üretimi: Çimento üretimi de bu tesisler aracılığıyla kolaylıkla yapılır. Çıkarılan ham maddeler (genellikle kireçtaşı ve kil) bu tesislerde kırılır ve daha sonra çimento yapımında kullanılır.

Kırma Eleme Tesisi

Kırma ve Eleme Tesisi Çeşitleri

Kırma eleme Tesisi ne demek?” şeklindeki sorunun yanıtı kısa biçimde şu şekilde verilebilir: Bu tesislerin çalışma prensibi, büyük taş veya madeni küçük parçalara kırma ve ardından bu parçaları istenen boyut ve şekle getirme üzerine kuruludur. Her tesis ve konkasör belirli türdeki bir malzemeyle veya belirli bir uygulamayla daha iyi sonuçlar verebilir, bu yüzden kullanılacak konkasör türünün seçimi genellikle işlenecek malzemeye ve işlem hedefine bağlıdır.

Bu tesisler temelde sabit ve mobil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki tesis çeşidi de farklı avantajları ve dezavantajları nedeniyle farklı sektörlerde ve çalışma türlerinde tercih edilmektedir.

Sabit Kırma Eleme Tesisleri

Sabit kırma ve eleme tesisleri büyük ölçekli madenler, taş ocağı, çimento fabrikaları gibi yerlerde bulunurlar ve aynı yerde uzun süreli operasyonlar için tasarlanmışlardır. Bir konuma kurularak buradaki çalışmalarda kullanılır, taşınmazlar. Bu nedenle sabit konkasör tesisi olarak adlandırılırlar.

Bu tesislerin içinde bulunan temel bileşenler şunlardır,

  • Besleyici ve konveyör,
  • Bir veya daha fazla kırıcı,
  • Eleme ünitesi,
  • Stok alanı.

Sabit konkasör taş kırma ve diğer uygulamalar esnasında yüksek kapasiteli, hızlı çalışmalar vadeder. Bununla birlikte taşınabilir olmayışı ve çalışma alanının kısıtlanması bu tesislerinin olumsuz yönlerindendir.

Kırma Eleme Tesisi

Mobil Kırma ve Eleme Tesisleri

Mobil kırma eleme tesisleri, sıklıkla bir treyler üzerine monte edilmiş veya tekerlekli bir platform üzerinde duran şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede taşınabilir özellikleri bulunan kırma ve eleme ekipmanlarıdır. Bu tür tesislerin ana avantajı, kolayca taşınabilir olmaları ve çalışma yerinin sık sık değiştiği durumlarda mükemmel çözümler sunmalarıdır.

Sabit kırma makinesi tesisi gibi mobil tesisler de temelde besleme, kırma, eleme ünitelerine sahiptir. Ayrıca konveyör bantlar, stoklama ve yükleme alanları da bu tesislerinin pek çoğunda bulunan kısımlardır. İnşaat ve yıkım projeleri, yol yapımı, taş ocakları, madenler gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

Konkasör Tesisi Nasıl Çalışır?

Farklı amaçlara yönelik olarak kullanılabilecek çeşitli konkasörler mevcuttur. Bunlar arasında çalışmaların en verimli ve hızlı şekilde yapılabilmesini sağlayacak olanın seçilmesi gereklidir. Konkasör tesisleri, kırma işleminin farklı başlıklar yardımıyla gerçekleşmesini sağlamaktadır. Mobil konkasör taşınabilir, sabit konkasör ise bir alanda sabit olarak çalışacaktır.

Çalışmanın başlaması için öncelikle besleme bölümüne yükleme yapılması gerekir. Ardından bu hammaddeler kırma makinaları aracılığıyla küçültülür. Bu makineler sıkıştırarak ya da darbe ile parçalama yapar. Sıkıştırma yöntemiyle yapılacak kırma için çeneli kırıcı, darbeli makinelerde ise milli kırıcılar kullanılır. Malzeme türüne ve gerekli boyutlara göre konik, silindir ya da dikey eksenli kırıcılar da tesisin bir parçası olabilir.

Ürün seçilirken, bu alanda çalışmaları bilinen, deneyimli ve yetkin bir konkasör tesisi firmasına başvurulmalıdır. Kaliteli ve ihtiyaçlara uygun şekilde seçilmiş bir tesisle yapılan çalışmalar kırma eleme tesisi iş güvenliği talimatları doğrultusunda kullanıldığı takdirde oldukça yüksek başarıda çalışmalar ortaya çıkaracaktır.

Kırma Eleme Tesisi