FABO Stacionarne drobilice-separacije sa sistemom pranja određuju se prema opštim karakteristikama kamena koji se prerađuje. U stacionarnim drobilicama-separacijama sa sistemom pranja, koristi se rotaciona (PDK) drobilica kao primarna drobilica za kamenje koje ima male tvrdoće i abrazivnosti poput krečnjaka, mermera, a rotacione i tercijarne drobilice su poželjnije kao sekundarna drobilica. U čeljusnim drobilicama koristi se kamenje kao basalt, granit, rečni kamen. Poželjne su konusne drobilice kao sekundarne, a kao tercijarne, koriste se drobilice sa vertikalnom osovinom. U mašinama za separaciju i pranje peska prema stepenu, u jedinice separacije i pranja sa sito za hidrociklon može da se dodaju dehidrator i sistem pranja sa korpom prema stepenu zagađenosti materijala.

Menu