Helezon Yıkayıcı
helezon-yıkayıcı

Kanal şeklinde yapılmış eğimli gövde içinde üzerine lastik kaplı helisli milin dönmesiyle malzeme hem ovalanırken hem de eğimin ters yönüne doğru sürüklenerek suyun geriye akmasıyla susuzlandırma sağlanır. Su içinde yüzen ince mil bu kanalın iki yanındaki havuzda çökeltilerek kirli su ile kaçan malzeme en aza indirilir. Tek ve çift helis milli olarak üretilmektedirler. Özellikle dere yatağından elde edilen malzemelerdeki toprak kil ile kırılmış 0 – 10 mm arası kırma taşlarının içerisindeki yabancı maddeleri ayırmak ve malzemelerin yıkanması için oldukça yaygın kullanma sahip bir makinadır.